Centriranje

Centriranje

 

Postoje dva osnovna načina centritanja felni

a) PREKO GLAVČINE - središnjeg otvora

 

 
- danas najviše u upotrebi
- felna se centrira na središnjem otvoru
 

 

b) PREKO BREZONA - konusi

 

 
- stari sistem centriranja je sve manje u upotrebi
- felna se centrita preko brezona